Privacy & Cookies

Betting Media respecteert de privacy van haar website bezoekers en zorgt ervoor dat persoonsinformatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle gegevens die je met Betting Media uitwisselt via deze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons CRM-systeem.

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we HubSpot, de marketing automation tool voor ons klantenbestand. Voor het versturen van offertes en facturen gebruiken we Moneybird, ons boekhoudpakket. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbrief inschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten.

Als je een contact-/offerte-, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Gegevens Bewaartermijn
Overige formulieren Max. 4 jaar
Klantgegevens Max. 7 jaar (i.v.m. fiscale bewaarplicht)

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies om het websitegebruik in kaart te brengen, deze worden middels een versleutelde verbinding verstuurd naar Google. Wij delen geen gegevens over het gebruik of benchmarkgegevens met Google. Ook worden Google Analytics-cookies niet gebruikt voor andere Google-diensten. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij slaan geen IP-adressen op en deze worden ook nooit in zijn geheel gedeeld met Google.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt (voor welk doel), welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden, waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, en dat er vertrouwelijk om gegaan moet worden met deze gegevens.

Rechten betrokkenen
Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als betrokkene heb je ook het recht Betting Media te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Betting Media verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Betting Media doet kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kun je schriftelijk via e-mail of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit (het overdragen van gegevens) kun je doen door het verzoek schriftelijk via e-mail of per post bij ons in te dienen. Daarbij moet vermeld worden om welke gegevens het gaat en van welke periode de gegevens gewenst zijn. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Betting Media
Veilingstraat 30
7391 GM Twello
info@bettingmedia.nl
+31 (0)571 700 523

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Betting Media, neem dan contact op met Betting Media via bovengenoemde contactgegevens om je klacht in te dienen. Als betrokkene heb je daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van Cookies

Een cookie is een klein bestand dat vanaf de server naar uw webbrowser wordt gestuurd met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze cookies worden door ons gebruikt om het bezoekersgedrag in kaart brengen en op deze manier de website voor u te verbeteren. Wij kunnen niet zien door wie de website wordt bezocht.

In uw webbrowser kunt u instellen welke cookies er worden verzamelend en welke cookies eventueel niet verzamelt mogen worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Echter zal de kans bestaan dat deze website niet volledig functioneert.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. De cookies van Google Analytics en Hotjar zijn geanonimiseerd. Wij gebruiken geen cookies om content en advertenties te personaliseren (profilering) en ook niet voor het delen van content op social media.

Noodzakelijk (1)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
october_session bettingmedia.nl Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session HTTP Cookie

Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga bettingmedia.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat bettingmedia.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid bettingmedia.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bel ons op 0571 700 523 of stuur een e-mail naar info@bettingmedia.nl. We vertellen je graag meer over onze diensten en mogelijkheden.